top of page
Dlaczego certyfikujemy olej palmowy?

Dlaczego certyfikujemy olej palmowy?

Ze względu na unikalne właściwości fizykochemiczne, smakowe oraz wydajność w uprawie, olej palmowy jest najpopularniejszym olejem roślinnym na świecie. Niestety, wiele plantacji pozyskuje go w sposób niezrównoważony, co ma negatywny wpływ na środowisko naturalne - prowadzi do dewastacji lasów deszczowych, śmierci orangutanów i innych gatunków zwierząt, degradacji gleb i zmniejszania bioróżnorodności.

Powołanie RSPO


W związku ze zwiększającym się popytem na olej palmowy oraz zagrożeniami jakie niesie ze sobą intensyfikacja jego produkcji, w 2004 roku powołano RSPO (ang. The Roundtable on Sustainable Palm Oil), czyli Okrągły Stół ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego i ustanowiono system certyfikacji oleju palmowego.


Co to jest RSPO


RSPO skupia nie tylko producentów i dostawców oleju palmowego, ale również przedstawicieli branży FMCG (produkty szybko zbywalne, z ang. Fast-Moving Consumer Goods) stosujących w swoich produktach olej palmowy, oraz ogólnoświatowe i lokalne organizacje ekologiczne i organizacje pożytku publicznego. Ich zadaniem jest zapobieganie negatywnym skutkom uprawy palm olejowych poprzez poszanowanie przyrody i ludzi na terenach uprawnych oraz zachęcenie producentów do pozyskiwania oleju ze zrównoważonych (certyfikowanych) upraw.


System certyfikacji


System certyfikacji oleju palmowego, ustanowiony przez RSPO, wymaga od producentów i dostawców regularnych kontroli i wysokich wymagań na każdym etapie produkcji oleju palmowego.
bottom of page