top of page
cover-koalicja-1.jpg

PKZOP

Polska Koalicja na rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego jest niezależną koalicją złożoną z przedstawicieli firm kluczowych branż, organizacji branżowych i pozarządowych oraz jednostek certyfikujących. Powstała w 2019 roku z inicjatywy Fundacji WWF Polska.

Cele i działania

Celem strategicznym PKZOP jest osiągnięcie w Polsce poziomu 100% zrównoważonego* certyfikowanego oleju palmowego do 2030 roku. 

Olej palmowy pochodzący ze zrównoważonych* źródeł jest kluczowy w ograniczeniu ryzyka wiążącego się z nadmierną eksploatacją lasów tropikalnych oraz ze szkodliwym wpływem niezrównoważonych upraw tego surowca na żyjące w lasach gatunki zwierząt. 

PKZOP wspiera i monitoruje inne podmioty na polskim rynku w dążeniu do uzyskania celu strategicznego. 

Istotną misją PKZOP jest również podejmowanie działań w celu zwiększenia wiedzy i świadomości na temat zrównoważonego oleju palmowego wśród konsumentów i podmiotów działających na rynku polskim. 

Cel strategiczny PKZOP przybliża członków do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju z Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przyjętej przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ przez: 

cele-1.jpg

Ulepszanie decyzji zakupowych i inwestycyjnych.

Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 14: Życie pod wodą,

Cel 15: Życie na lądzie

cele-2.jpg

Ograniczanie światowego głodu i ubóstwa.

Cel 1: Koniec z ubóstwem,

Cel 2: Zero głodu

cele-3.jpg

Promowanie godnych warunków pracy.

Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca

cele-4.jpg

Zmniejszanie wpływu na zmianę klimatu.

Cel 13: Działanie w dziedzinie klimatu

cele-5.jpg

Wpływanie na zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.

Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne, Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

cele-6.jpg

Wpływanie na zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych.

Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 15: Życie na lądzie

 • Tworzenie wspólnej platformy do komunikowania działań i wymiany wiedzy  

 • Prowadzenie działań edukacyjnych na temat certyfikowanego oleju palmowego w środowisku branżowym, mediach i wśród innych organizacji pozarządowych 

 • Tłumaczenie standardów i głównych procedur dotyczących certyfikacji RSPO na jęz. Polski 

 • Tworzenie narzędzi edukacyjnych dla firm: case study, warsztaty praktyczne 

 • Wypracowanie Q&A dotyczących kwestii środowiskowych, zdrowotnych oraz aspektów certyfikacji oleju palmowego 

 • Sporządzanie raportów monitorujących efekty realizacji celu 100% zrównoważonego oleju palmowego w Polsce 

 • Przeprowadzanie szkoleń i warsztatów dla biznesu zwiększających rozpoznawalność i promujących zalety certyfikacji oleju palmowego 

 • Zwiększanie świadomości na temat właściwości oleju palmowego i jego certyfikacji oraz komunikacja skierowana do konsumenta 

pytanie 1

Członkowie Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego: 

 • BASF Polska 

 • Carrefour Polska 

 • Ferrero Polska 

 • Jeronimo Martins Polska 

 • Kaufland Polska 

 • LOTTE Wedel 

 • Mondelez Polska 

 • WWF Polska 

 • Żabka Polska

dr Monika Mętrak
Biogeochemik i toksykolog środowiska, wykładowczyni akademicka w Instytucie Biologii Środowiskowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w swojej pracy dydaktycznej zajmująca się m.in. wpływem człowieka na środowisko, w tym zrównoważoną eksploatacją surowców naturalnych. 

prof. dr hab. Wiktor Kotowski 
Ekolog, wykładowca akademicki w Instytucie Botaniki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badacz i specjalista z zakresu mokradeł, zajmujący się m.in. ekologią funkcjonalną oraz stabilnością i odpornością torfowisk niskich na zmiany klimatu. 

Firmy zainteresowane dołączeniem do Koalicji prosimy o kontakt na adres: sekretariat@olejpalmowy.com 

* ZRÓWNOWAŻONY 

Koalicja uznała certyfikację RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) za najlepszą obecnie istniejącą certyfikację na rynku, która gwarantuje zrównoważony charakter upraw i wiarygodne kryteria środowiskowe. 

Polecamy
Mam olej w głowie!

Przez lata wokół oleju palmowego narosło wiele mitów. Wiele z nich TO NIEPRAWDA.

Olej Palmowy

Olej palmowy to jadalny olej roślinny wytwarzany z palmy olejowej. Palma olejowa to popularne określenie olejowca gwinejskiego (Elaeis guineensis Jacq.) Jest to roślina z rodziny arekowatych (Arecaceae), drzewiasta, jednoliścienna występująca w strefie międzyzwrotnikowej.

Cele i działania koalicji

Polska Koalicja na rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP) jest niezależną koalicją złożoną z przedstawicieli firm kluczowych branż, organizacji branżowych i pozarządowych oraz jednostek certyfikujących.

Dlaczego certyfikujemy olej palmowy?

Ze względu na unikalne właściwości fizykochemiczne, smakowe oraz wydajność w uprawie, olej palmowy jest najpopularniejszym olejem roślinnym na świecie.

bottom of page